Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Oct 27, 2020

Volgens Barton is een van de meest bijzondere onderwijsboeken van de afgelopen tijd. In dit boek schetst de docent Craig Barton op vermakelijke wijze wat hij opstak van onderwijsonderzoek en hoe hij deze inzichten in de les handen en voeten geeft. Hoewel dit boek gaat over reken- & wiskunde-didactiek kunnen leraren van andere vakken er ook veel van opsteken. Dat bewijst onze gast van vandaag: Nik Osinski. Hij is docent scheikunde aan het Cals College in Nieuwegein, en past veel van de besproken technieken toe in zijn lessen, zoals: de stille leraar, diagnostische vragen en wekelijkse quizjes.

Nik gaat over zijn aanpak graag met je in gesprek op Twitter @meneerosinski.