Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

May 30, 2022

In deze podcast bespreken Valentina Devid, Flemming van de Graaf en René Kneyber formatief handelen voor beginners. 

Aan bod komen:

* Wat is het verschil tussen formatief handelen, formatief evalueren en formatief toetsen?

* Wat is de definitie van formatief handelen?

* Wat zijn 'slechte graadmeters voor leren' en...


May 10, 2022

In deze aflevering gaat René Kneyber in gesprek met Rianne Neering en Tjitske Bergsma over hun boek Nieuwe Onderwijsruimte. Hoe kun je als docent het beste werken op leerpleinen, domeinen, of units – zoals het in het boek wordt genoemd. Wat zijn de voor- en nadelen en hoe kun je formatief handelen daarbij...


Mar 15, 2022

In deze podcast bespreken Valentina, Flemming en René samen met Hilly Drok het boek 'Maak er geen punt van!'

In dit boek staan de auteurs Monica Koster en Meike Korpershoek stil bij hoe je feedback kunt geven op schrijfopdrachten. Dit boek is relevant voor docenten die werken met schrijfopdrachten, van PO tot...


Dec 16, 2021

In deze kerstaflevering bespreken Valentina, René en Flemming het gebruik van diagnostische meerkeuzevragen om formatief te handelen op basis van het boek Volgens Barton van Craig Barton. Waarom werken ze? Hoe werken ze? Hoe maak je ze? En wat is het voordeel ten opzichte van open vragen?


Nov 18, 2021

In een effectieve les bouw je verder op voorkennis. Maar die voorkennis is niet altijd in geschikte mate aanwezig. in deze podcast bespreken Rene Kneyber & Flemming van de Graaf het belang van voorkennis en hoe je gemakkelijk voorkennis kan activeren of reconstrueren.