Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Mar 22, 2024

In deze aflevering bespreken René & Valentina hoe (standaard) feedbackprocessen kunnen helpen om leerlingen en studenten tot zelfstandigheid te brengen.

SHOW NOTES

Aan bod komen:

BLOG: Geen tijd voor formatief handelen

BLOG: Het ontwerpen van een feedbackproces

BLOG: Een feedbackproces - een praktijkvoorbeeld bij Nederlands

BOEK: Tractaat over het spieken

BOEK: Kunst en kunde van het lesgeven