Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Feb 15, 2021

In deze aflevering staan René en Valentina, samen met gast Blanca Wilde Lopez, stil bij twee lezersbrieven, en het onderwerp 'kwaliteitsbesef bijbrengen'. Doelen kunnen voor beginners (en dat zijn leerlingen en studenten vaak) lastig te begrijpen zijn. Wat proberen we nu te bereiken? Hoe weten we dat we op de goede weg zijn? En wanneer is het goed? Daarom wil je dat ze kwaliteitsbesef ontwikkelen. Maar hoe pak je dat aan? In ieder geval niet met rubrics.......