Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

May 29, 2024

In deze aflevering gaan Valentina Devid en Hilly Drok in gesprek met Steven Raaijmakers over het onderwerp zelfregulerend leren.

Steven Raaijmakers werkt als trainer/adviseur bij Onderwijsadvies en Training van de Universiteit Utrecht. Daar houdt hij zich bezig met het effectiever en efficiënter maken van leren, het...