Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

Dec 14, 2023

In deze aflevering van de ReguLLEARN-special gaan Hilly Drok en Valentina Devid in gesprek met James Mannion, auteur van het boek 'Fear is the mind killer'. Ze bespreken wat de term oracy inhoudt, hoe je dat onderwijst, en gaan op bredere vraagstukken rond implementatie in scholen.

Deze gehele aflevering is in het...