Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

Oct 29, 2023

In deze tweede aflevering van de ReguLLEARN specials – ter ere van het boek ReguLEER! dat in april 2024 zal verschijnen- gaan we in gesprek met Patrick Sins, lector aan de Hogeschool Rotterdam en Thomas More Pabo. In deze aflevering bespreken we waarom je zelfregulerend leren niet zelfregulerend kunt leren, en wat je...