Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

Aug 29, 2023

PSA: DOOR EEN TECHNISCH PROBLEEM KLINKT DEZE PODCAST MINDER GOED DAN JE NORMALITER VAN ONS GEWEND BENT. TOCH HOPEN WE DAT JE ER PLEZIER AAN BELEEFT!

In deze aflevering gaan Flemming van de Graaf, Valentina Devid en Hilly Drok in gesprek over het onderwerp zelfregulerend leren.

Ze bespreken waarom er veel kansen liggen...