Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

Jun 22, 2023

In deze aflevering gaat René Kneyber in gesprek met Arjen Nanninga en Dominique Sluijsmans over het onderwerp kansrijke determinatie. In aflevering 39 gingen Arjen en René in gesprek met Janneke Sleenhof over de beslisvergadering. In deze aflevering gaat het gesprek over het proces daarnaartoe. Op welke informatie...