Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

May 22, 2023

In de LLEARN podcast wordt regelmatig gesproken over formatief handelen. Maar kan formatief handelen ook bij een niet-theoretisch vak, zoals lichamelijke opvoeding? En hoe werkt het dan? Hoe zet je kwaliteitsbesef in, en hoe organiseer je handig feedback? Is het juist wel goed, of niet goed om cijfers te geven voor de...