Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

Apr 13, 2023

Het is een jaarlijks terugkerend ritueel. Aan het eind van het jaar worden in een oververhit lokaal belangrijke beslissingen genomen over de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Soms gaat het over zittenblijven of overgaan, soms wordt er ook bepaald op welk niveau een leerling verder mag. Hoe zo'n vergadering...