Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

Mar 21, 2023

Daisy Mertens is lerares op de Brede Basisschool De Vuurvogel in Helmond, kroonlid van de Onderwijsraad, en fanatiek bezig met formatief handelen.

In deze aflevering gaat ze met René & Valentina in gesprek over hoe zij formatief handelen vormgeeft in het primair onderwijs. Rond drie activiteiten neemt ze ons mee in...