Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

Jun 27, 2022

In deze podcast bespreken Valentina Devid & René Kneyber samen met docent Engels en schoolleider Dieke Havinga, de klassieker Why Don't Students Like School van Daniel Willingham.

Aan bod komen o.a.

  • Waarom vinden leerlingen school niet leuk?
  • Waarom herinneren makkelijker gaat dan denken.
  • Waarom algemene kennis en...