Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

Apr 28, 2021

Veel scholen willen de toetsdruk verminderen, of de toetscultuur veranderen. Met toetsdeskundige Elizabeth Langeveld gaan we in gesprek over welke stappen leidinggevenden hierin het beste zouden kunnen zetten, zoals het ontwikkelen van een visie op toetsing en zelf mee-experimenteren.

 

Ook: een terugblik op de vorige...


Apr 8, 2021

In deze podcast bespreken René & Valentina het onderwerp gewenste moeilijkheden. Soms zijn interventies gewenst om het leerproces te bevorderen, maar zijn leerlingen er moeilijk voor te motiveren.