Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

Mar 15, 2021

René vertaalde het boek Doorloopjes: een visuele ontwerpgids voor leraren van Tom Sherrington & Oliver Caviglioli. Hierin worden inzichten uit onderwijsonderzoek vertaald naar praktische vijf-stappen-plannen. Valentina & René bespreken hun favoriete doorloopjes. Ook geven ze boeken weg aan de luisteraars.