Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

Dec 18, 2020

In deze kerstaflevering geven René Kneyber en Valentina Devid wat tips voor online lesgeven en bespreken het boek 'Teaching in the Online Classroom' van Doug Lemov. Daarnaast bespreken ze brieven van luisteraars en bespreken daarbij het hypercorrectie-effect.