Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast

Dec 18, 2020

In deze kerstaflevering geven René Kneyber en Valentina Devid wat tips voor online lesgeven en bespreken het boek 'Teaching in the Online Classroom' van Doug Lemov. Daarnaast bespreken ze brieven van luisteraars en bespreken daarbij het hypercorrectie-effect. 


Nov 23, 2020

In 2018 verscheen het boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven van Eva Naaijkens en Martin Bootsma. Een boek over de Enigma-aanpak waarmee je als schoolleider de kwaliteit van de leerkracht centraal kan stellen in je organisatie, en  tegelijkertijd de werkdruk kunt verminderen.

Op velerlei verzoek hebben...


Nov 9, 2020

Docenten geven veel feedback, maar er wordt vaak door studenten en leerlingen weinig mee gedaan. Het belandt zogezegd op het 'feedbackkerkhof', en dat is frustrerend. Nieuw onderzoek naar feedback richt zich dan ook vooral op de vraag, hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen en studenten feedback gaan opzoeken...


Oct 27, 2020

Volgens Barton is een van de meest bijzondere onderwijsboeken van de afgelopen tijd. In dit boek schetst de docent Craig Barton op vermakelijke wijze wat hij opstak van onderwijsonderzoek en hoe hij deze inzichten in de les handen en voeten geeft. Hoewel dit boek gaat over reken- & wiskunde-didactiek kunnen leraren van...


Oct 12, 2020

In deze aflevering gaan René Kneyber en Valentina Devid in gesprek met Hannelore Hemeltjen over leerdoelen. Hebben ze eigenlijk wel nut, of kun je hetzelfde bereiken op andere manieren? En is het beter om specifieke of generieke doelen in te zetten?

In deze podcast bespreken we een video van Wil Talheimer: