Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


May 29, 2024

In deze aflevering gaan Valentina Devid en Hilly Drok in gesprek met Steven Raaijmakers over het onderwerp zelfregulerend leren.

Steven Raaijmakers werkt als trainer/adviseur bij Onderwijsadvies en Training van de Universiteit Utrecht. Daar houdt hij zich bezig met het effectiever en efficiënter maken van leren, het toetsen van leren en de zelfregulatie van leren. Steven verzorgt de cursus Leerpsychologie voor de Graduate School of Teaching en is verbonden als onderzoeksbegeleider aan de Academische Opleidingsscholen. Samen met Paul Kirschner schreef hij het boek Op de schouders van reuzen dat gratis te downloaden is https://didactiefonline.nl/artikel/op-de-schouders-van-reuzen

 

LINKS:

Lectorale rede Anique de Bruin: https://youtu.be/-3UX5XjWFOE?si=wFTMRb4u5UJrX1m2

BLOG - wie slim wil zijn, moet pijn lijden https://toetsrevolutie.nl/wenselijke-moeilijkheden-wie-slim-wil-zijn-moet-pijn-lijden/

BLOG - hoe help je leerlingen wenselijke moeilijkheden te integreren in hun leerproces https://toetsrevolutie.nl/wenselijke-moeilijkheden-leren-te-integreren-in-leerproces/

ReguLEER!-boek https://toetsrevolutie.nl/boek/reguleer-een-verkenning-van-zelfregulerend-leren/