Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Aug 31, 2020

Valentina Devid vertelt hoe ze haar schooljaar dit jaar gaat beginnen. René Kneyber beantwoordt vragen van luisteraars over straffen en consequenties. Bestaat er ook zoiets als zinvol straffen?

Voor meer informatie over LLEARN en ons cursusaanbod zie www.llearn.nl