Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Aug 8, 2020

Goed gedrag begint al in de eerste les, dat weet iedere goede klassenmanager. Maar wat doe je als leraar dan precies? René Kneyber bespreekt praktische tips uit zijn nieuwe boek orde houden: vernieuwde editie.

Kijk voor meer informatie over onze online cursussen op www.llearn.nl