Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Aug 25, 2020

Formatief toetsen wordt vaak verkeerd begrepen. Veel leraren denken dat het goed over toetsen zonder cijfer, maar in deze podcast bespreken Valentina Devid en René Kneyber waar formatief toetsen eigenlijk om draait, en waarom je beter kunt spreken van formatief handelen.

Voor meer informatie over onze online cursus formatief handelen ga naar www.llearn.nl