Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Oct 5, 2020

Een veelvoorkomende vraag onder docenten is, 'als ik formatief ga handelen, moet ik dan ook een administratie bijhouden?' In deze podcast bespreken René Kneyber en Valentina Devid waarom dat geen goed idee is, maar ook waarom dat niet hoeft. Alleen al door regelmatig vragen te stellen in de les benut je de vele voordelen van 'testen'. 

Hierbij baseren ze zich op het artikel Ten Benefits of Testing and their Application to Education Practice.