Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Mar 14, 2024

Veel leraren lopen er tegen aan dat leerlingen niet goed meedoen met processen van formatief handelen. Ze beantwoorden niet allemaal de vraag, ze doen niet goed mee met een klassendiscussie, of het werken met wisbordjes draait op chaos uit.

In deze aflevering bespreken Valentina Devid, Flemming van de Graaf & Sacha van Looveren onderwerpen die op het snijvlak van formatief handelen én klassenmanagement liggen. Op welke punten kun je je klassenmanagement versterken zodat formatief handelen nog beter kan slagen?

Show notes:

Uitgewerkte voorbeelden processen van formatief handelen met voorbeeldzinnen: https://padlet.com/vdevid/uitgewerkte-voorbeelden-proces-van-formatief-handelen-toetsr-b1v6iauu2u36qfs6

Zomercursus Orde Houden van o.a. Sacha van Looveren:

https://phronese.com/?page_id=47

Het boek Regie in de klas:

https://phronese.vrijeboeken.com/book/9789490120474-regie-in-de-klas.html