Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Jun 22, 2023

In deze aflevering gaat René Kneyber in gesprek met Arjen Nanninga en Dominique Sluijsmans over het onderwerp kansrijke determinatie. In aflevering 39 gingen Arjen en René in gesprek met Janneke Sleenhof over de beslisvergadering. In deze aflevering gaat het gesprek over het proces daarnaartoe. Op welke informatie wordt zo'n besluit genomen. Hoe ziet een toetsprogramma voor determinatie er idealiter uit? Waar liggen de risico's voor kansengelijkheid?

Over dit onderwerp schreven Dominique en Arjen ook een aantal blogs op de Toetsrevolutie-website:

Een transparant en eerlijk determinatiebeleid als wapen tegen kansenongelijkheid

Een doelgerichte dataverzameling voor zwaarwegende beslissingen

De complexe en kwetsbare route naar een transparant, eerlijke en acceptabel besluit