Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


May 22, 2023

In de LLEARN podcast wordt regelmatig gesproken over formatief handelen. Maar kan formatief handelen ook bij een niet-theoretisch vak, zoals lichamelijke opvoeding? En hoe werkt het dan? Hoe zet je kwaliteitsbesef in, en hoe organiseer je handig feedback? Is het juist wel goed, of niet goed om cijfers te geven voor de gymles? En hoe kun je formatief handelen inzetten wanneer de niveauverschillen zo kunnen verschillen als bij lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs?

Om deze vragen te beantwoorden gingen René en Valentina in gesprek met Christa Krijgsman. Christa Krijgsman is docent lichamelijke opvoeding en promoveerde vorig jaar op het thema hoe formatief handelen kan bijdragen aan motivatie voor lichamelijke opvoeding. Tegenwoordig werkt ze aan de Eindhoven School of Education als postdoctoraal onderzoeker.