Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Mar 21, 2023

Daisy Mertens is lerares op de Brede Basisschool De Vuurvogel in Helmond, kroonlid van de Onderwijsraad, en fanatiek bezig met formatief handelen.

In deze aflevering gaat ze met René & Valentina in gesprek over hoe zij formatief handelen vormgeeft in het primair onderwijs. Rond drie activiteiten neemt ze ons mee in haar voorbereidende proces, welke ontwerpstappen heeft ze doorlopen? Hoe heeft ze het uitgevoerd? Wat stak ze daar zelf van op? Welke tips geeft ze collega's mee?