Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Feb 25, 2023

In deze aflevering bespreken Valentina, René en hun Toetsrevolutie-collega Hilly Drok het onderwerp keuze-uren. Op veel scholen wordt er flink gesneden in de lessentabel om keuze voor leerlingen mogelijk te maken, maar zijn de onderliggende redenen daarvoor allemaal even valide? 

Aan bod komen ook de definitie van zelfregulerend leren & het belang van het aanleren van zelfregulerend-leren-vaardigheden.

SHOWNOTES

De blog: Keuze-uren, niet altijd een goede keuze.

Boek: Fear is the mind killer

Lectorale rede: Patrick Sins

Breng een stem uit op ons boek (voor 15 maart)