Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Dec 21, 2022

In deze aflevering praten René Kneyber en Valentina over twee boeken.

In 2013 verscheen het boek Cijfers geven werkt niet van Dylan Wiliam, waaraan René meewerkte voor de vertaling. Waarom is er gekozen voor de titel 'Cijfers Geven werkt niet'? Wat werd daar eigenlijk mee bedoeld.

Daarnaast bespreken ze een deel van het beste boek van 2022 (uit 2020): Fear is the Mind Killer over zelfregulerend leren.

In deze podcast komen de volgende 'bronnen' voorbij.

Cijfers geven werkt niet - Dylan Wilam

Het onderzoek van Ruth Butler (1988)

Boek over Motivitional Design

Blog 'De plek van summatieve toetsing op de weg naar zelfstandigheid'

Lezing Janke Cohen

Blog van Jörgen van Remoortere over Fear is the Mind Killer

Blog van René over John Hattie

Boek Zelfreguleren leren. Hoe? Zo!

Boek Fear is the Mind killer

Blog 8 beweegredenen voor formatief handelen