Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Nov 25, 2022

In deze aflevering gaan Valentina en René in gesprek met Josien Boetje, onderzoeker digitale didactiek, over het spraakmakende boek The Extended Mind.

Dit boek, geschreven door wetenschapsjournalist Annie Murphy Paul, werpt een nieuw licht op hoe we kijken naar leren en weten. Murphy Paul verlaat het gangbare hersengecentreerde perspectief en analyseert hoe onze hersenen in zogenoemde loops verbonden zijn. Zij komt op die manier tot drie soorten cognitie: belichaamde cognitie, gesitueerde cognitie en verdeelde cognitie.

Een prikkelend boek dat je anders laat kijken naar onderwijsprocessen en leren. 

Josien maakte ook de volgende illustraties bij het boek: