Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Nov 1, 2022

In deze aflevering over DIGITALE TOOLS praten René Kneyber, Flemming van de Graaf & Valentina Devid met Josien Boetje. Josien promoveert momenteel op de didactiek van digitale geletterdheid, en is ook collega bij Toetsrevolutie, en ontwikkelde o.a. de module werken aan woordenschat.

Onderwerp van gesprek zijn de diverse digitale tools die je kunt gebruiken voor formatief handelen, waarom je wel of niet digitaal formatief zou willen handelen, wat je er wel en niet mee kan, en wat de voordelen en eventuele nadelen zijn van digitale tools.

Ze bespreken in deze aflevering de volgende tools:

Whiteboard.fi

Padlet

Memrise

Kahoot

Quizizz

Quizlet

Mentimeter

WooClap

Flip (in de podcast wordt het Flipgrid genoemd) 

EdPuzzle

Google Forms.