Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Apr 8, 2021

In deze podcast bespreken René & Valentina het onderwerp gewenste moeilijkheden. Soms zijn interventies gewenst om het leerproces te bevorderen, maar zijn leerlingen er moeilijk voor te motiveren.