Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Jan 28, 2021

In deze podcast buigen René Kneyber & Valentina Devid zich over de overzichtstudie The Crucial Role of Motivation and Emotion in Classroom Learning van Monique Boekaerts. Hierin behandelt Boekaerts 8 motivatie-principes. René & Valentina bespreken wat de principes zijn en wat ze voor jou in de les kunnen betekenen.

Het artikel is hier te vinden: https://read.oecd-ilibrary.org/education/the-nature-of-learning_9789264086487-en#page92