Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Nov 23, 2020

In 2018 verscheen het boek En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven van Eva Naaijkens en Martin Bootsma. Een boek over de Enigma-aanpak waarmee je als schoolleider de kwaliteit van de leerkracht centraal kan stellen in je organisatie, en  tegelijkertijd de werkdruk kunt verminderen.

Op velerlei verzoek hebben Eva Naaijkens en Martin Bootsma nu een versie voor het voortgezet onderwijs gemaakt. In deze aflevering gaat René Kneyber in gesprek met Eva. Wat zijn de belangrijkste tips die zij als auteur wil meegeven?