Preview Mode Links will not work in preview mode

LLEARN Podcast


Nov 9, 2020

Docenten geven veel feedback, maar er wordt vaak door studenten en leerlingen weinig mee gedaan. Het belandt zogezegd op het 'feedbackkerkhof', en dat is frustrerend. Nieuw onderzoek naar feedback richt zich dan ook vooral op de vraag, hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen en studenten feedback gaan opzoeken en benutten? De laatste stand van zaken staat beschreven in o.a. het boek 'Designing effective feedback processes' van Naomi Winstone en David Carless en dit boek is een van de onderwerpen die Valentina Devid en René Kneyber bespreken in deze podcast.